Home
Roster
Forum
Gallery
Movies
Links
VoiceComms
Squadnights


 
Units
Air
Navy
Armour
Infantry

SWEDISH ALLIED FORCES DIVISION

Välkommen till Swedish Allied Forces Division (SAFD).

SAFD är en Squad i onlinespelet WWIIOnline.
Vi är en helsvensk squad som har en inriktning mot flyg men även tillbringar tid på marken och till sjöss. Vårt mål är inte att få så många "kills" som möjligt utan att lyckas med våra mål samtidigt som vi har det trevligt tillsammans och hjälper varandra.
Vi använder oss av Discord för kommunikationen.

Vill du gå med, titta in på forumet och skriv en rad om dig själv under "Recruitment"!

Vi är medlemmar av det svenska allierade samarbetet, syns på kanal 74!

/zmst Squad CO


Welcome to Swedish Allied Forces Division (SAFD).

SAFD is a Squad in the MMPOG WWII Online. We are a swedes-only squad focused mainly on flying but we can be found on the ground and at sea from time to time. Our primary goal is to succeed with our missions while having fun and helping each other at the same time, forget it if you're into stat-hunting for kills. We use Discord for comms.

SAFD is a member of SSC Sambandscentralen, the swedish allied cooperation. The goal for SSC is joint operations for swedes over the squad boundries. If you want to join us, whip forth your swedish textbook and begin to study. Please leave a greeting on our forum if you want!
 
 
 
 
2003, 2004 Playgits, Inc. All Rights Reserved. Playgits Inc. WWII Online, Charred Rat Software and Glubal Games Network are trademarks of Playgits Incorperated.